+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz


Kurz přináší hlubší pohled do anatomie, architektoniky, biomechaniky a neurofyziologie fasciálních tkání. Praktická část je věnována přehledu manuální terapie fasciálních tkání od povrchových struktur až po viscerální fascie a praktikovány jsou také techniky se speciálními pomůckami vhodnými pro autoterapii fasciálních tkání.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Datum konání: 25. - 26. května 2018
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:16
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 10. kredity (č.j. UNIFY ČR 18/60)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA
Přihlásit se na kurz
4900 Kč (188 EUR) vč. DPH

Lektoři kurzu

Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání

V prostředí moderní české fyzioterapie je kladen důraz na význam svalové funkce. Zejména poslední dvě desetiletí akcentujeme především intermuskulární koordinační vztahy. Naopak velmi podceňována bývá úloha fasciálních tkání, které jsou vnímány pouze jako pasivní podpůrné struktury. Ty v tomto náhledu musí být protažlivé, posunlivé ve všech směrech, „aby pohyb (pouze) neomezovaly“. Smyslem kurzu  je ukázat, že takovéto přehlížení svého významu si fasciální tkáně nezaslouží.

Cílem kurzu je upozornit, že  plasticita fasciálních tkání spolu s neuroplastickými změnami hraje zásadní roli v konverzi akutní myofasciální bolesti v bolest chronickou. Budou praktikovány různé techniky manuální medicíny a další terapeutické postupy, které zasahují do těchto mechanismů.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Program kurzu:

Pátek

Teorie:

 1. Kontinuita fasciální 3D sítě, fasciální systémy
 2. Tensegrita od makroskopické po mikroskopickou úroveň
 3. Biomechanické vlastnosti fasciálních tkání, možnosti terapeutického využití
 4. Somatosenzorické funkce fasciálních tkání
 5. Jizvy, aktivní jizvy, adheze, fasciální restrikce

Praxe:

 1. Manuální techniky na kůži a superficiální fascii
 2. Manuální techniky na myofascii (Myofascial Trigger Point Techniques)
 3. Myofascial Release Techniques
 4. Positional Release
 5. Hysterezní techniky
 6. Diskuse

Sobota

Teorie a kazuistiky:

 1. Interindividuální kvalita/reaktibilita fasciálních tkání
 2. Reakce a adaptace fasciální tkáně na zátěž
 3. Vztah fasciální tkáně a cirkulace
 4. Vybrané patofyziologické jevy na úrovni fasciálních tkání (zánět, odezva na radioterapii, endokrinní poruchy)

Praxe:

 1. Kůže, jizva, scalp, ušní boltec
 2. Axiální fascie krku, trupu, končetin
 3. Fascie hrudní dutiny
 4. Fascie břišní a pánevní dutiny
 5. Diskuse a závěrKurz již proběhl. Další termíny zatím nebyly stanoveny. Vyplněním formuláře je ale možné zapsat se do seznamu "vážných zájemců", kterým bude rezervováno místo na dalším termínu.

Základní údaje

Jméno a příjmení*

E-mail*

Jste:

 

Titul

Telefon*

Lékařská specializace