+420 603 833 475 kurzy@rehaeduca.cz

TMJ-course


Orofaciální oblast je jednou z nejvýznamnějších křižovatek lidského těla, která má silné vazby na celý pohybový aparát, trávicí trakt, dýchání, rovnovážné funkce, psychické funkce, komunikaci a mnohé další. Temporomandibulární dysfunkce jsou proto v populaci velmi častým jevem a nezřídka vyžadují interdisciplinární přístup. Přesto, nebo možná právě proto, bývají tyto poruchy často přehlíženy a nedostatečně řešeny. Tento kurz určený fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům, ale také ortodontistům přináší ucelený přístup v klinické diagnostice a komplexní terapii temporomandibulárních dysfunkcí s ambicí poskytnout možnost navázání mezioborové spolupráce jednotlivých specialistů.

Garant kurzu: Mgr. Zdeněk Čech
Lektor kurzu: Luc Van Eupen, BSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O., CST
Asistent lektora: Kateryna Fesiuk, MDD
Datum konání: 27. - 29. dubna 2018
Místo konání:REHAEDUCA - Centrum vzdělávání ve fyzioterapii, V Zářezu 902/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00 (Navigovat)
Počet hodin:24
Jazyk kurzu:angličtina s profesionálním překladem do češtiny (výukové materiály v češtině)
Počet kreditů UNIFY ČR:Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů České republiky a je hodnocena 15. kredity (č.j. UNIFY ČR 18/34)
Výstup kurzu:Certifikát REHAEDUCA (v ceně jsou i tištěné výukové materiály v češtině)
Přihlásit se na kurz
15 125 Kč (582 EUR)

Manuální medicína u temporomandibulárních dysfunkcí

Orofaciální oblast je jednou z nejvýznamnějších křižovatek lidského těla, která má silné vazby na celý pohybový aparát, trávicí trakt, dýchání, rovnovážné funkce, psychické funkce, komunikaci  a mnohé další. Není proto překvapivé, že temporomandibulární dysfunkce jsou v populaci velmi častým jevem a nezřídka vyžadují interdisciplinární přístup. Přesto, nebo možná právě proto, bývají tyto poruchy často přehlíženy a nedostatečně řešeny.

Diagnostika a následná terapie temporomandibulárních dysfunkcí vyžaduje velmi komplexní přístup. Z pohledu fyzioterapie proto nestačí pouze lokální ovlivnění mobility temporomandibulárního kloubu, horní krční páteře a funkce žvýkacích svalů, ale nezbytné jsou např. také specifické techniky na dno ústní, jazyka, měkké struktury krku, hrudníku a břicha vč. technik viscerálních.

Na temporomandibulární dysfunkce často naráží i ortodoncie např. v souvislosti s aplikací rovnátek a dalších korekčních prostředků. Z naší spolupráce s ortodontisty vyplývá, že při zjištění temporomandibulární poruchy je dobré nejprve odeslat pacienta na specializovanou fyzioterapii a teprve po jejím úspěšném ukončení případně aplikovat rovnátka. Leží-li totiž příčina dysfunkce mimo vlastní temporomandibulární kloub, může zásah do okluze vést ke zhoršení poruchy a např. i k bolestem hlavy, poruchám polykání, nebo nespecifickým poruchám rovnováhy. Některé poruchy však přesahují možnosti manuální medicíny a vyžadují zásah ortodontisty, nebo stomatochirurga, resp. maxilofaciálního chirurga a je potřeba je včas identifikovat.

V České Republice dosud chyběl kurz, který by uceleně řešil komplexní diagnostiku a terapii temporomandibulárních poruch. Proto jsme oslovili zahraniční kolegy, kteří se danou oblastí dlouhodobě zabývají především z pohledu osteopatie (obor blízký fyzioterapii, využívající především manuální medicíny).

Obsahem kurzu bude osteopatická manuální diagnostika a terapie temporomandibulárních dysfunkcí. Jednotlivá témata budou detailně probrána jak teoreticky, tak hlavně prakticky pod vedením zkušených lektorů. Naším cílem je přispět k interdisciplinární spolupráci mezi fyzioterapeuty, rehabilitačními lékaři (popř. ortopedy, neurology) a ortodontisty. Kurz je tak koncipován a zpřístupněn všem těmto specializacím tak, aby mohl být základem i pro navázání mezioborové spolupráce konkrétních specialistů.

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře vč. ortodontistů

Obsah třídenního kurzu:

  • Rekapitulace anatomie a fyziologie, palpace struktur lebky
  • Struktury recipročních tenzních membrán, sfenobasilární symfýzy a patra
  • Poruchy okluze spojené s temporomandibulární dysfunkcí
  • Techniky strukturální osteopatie (manuální techniky se zaměřením na svalové a kloubní struktury)
  • Techniky fasciální
  • Techniky viscerální
  • Techniky ovlivnění při stresu
  • Možné benefity osteopatické intervence (kazuisticky)
  • Možné benefity vázané na ortodoncii (kazuisticky)
  • Možné benefity vázané na chirurgii (kazuisticky)Přihláška na kurz

Informace o kurzu

Název
Manuální medicína u temporomandibulárních dysfunkcí

Datum konání
27. - 29. dubna 2018

Základní údaje

Jméno*

Příjmení*

Titul

Datum narození*

Pracoviště:

Jste:

Lékařská specializace

Kontaktní informace

Ulice a číslo*

Město*

PSČ*

E-mail*

Telefon*

Doplňující informace

Dosažené vzdělání, název školy a rok ukončení*

4 nejvýznamnější absolvované kurzy z oblasti fyzioterapie:

Je vaše adresa stejná jako ta, kterou potřebujete k vystavení faktury?

Název firmy*

IČO*

Adresa firmy*

DIČ